Societatea Biblistilor Ortodocşi Români se întrunește pe 14-15 mai 2018 la Iași (vezi PROGRAMUL ÎNTÂLNIRII)

TEMA ÎNTÂLNIRII: NATURA SFINTEI SCRIPTURI: AUTORITATE, INSPIRAŢIE, CANON 14 MAI – SALA PROFESORILOR 9:00 – 9:15 – CUVÂNT DE BUN VENIT DIN PARTEA ORGANIZATORILOR; SESIUNEA I MODERATOR: PR. PROF. DR. PETRE SEMEN 9:15 – 10:00-PR. CONF. DR. ILIE MELNICIUC: „TEXTUL ISAIANIC VALORIFICAT ÎN SCRIERILE LUCANICE ŞI ICONOGRAFIE 10:00 – 11:15 – REACŢII, DEZBATERI, CONCLUZII 11:15…

Prietene, pentru ce ai venit?

Cu toții am reactualizat, în zilele ce au trecut, cea mai dureroasă și cea mai importantă perioadă din viața Mântuitorului Iisus Hristos: Patimile, Răstignirea, Moartea și învierea Sa cea din mormânt. Fiecare detaliu consemnat de Sfinții Evangheliști ne-a pus în față o scenă plină de multe trăiri spirituale. De la bucuria celor două surori, la…

Hristos Înviat transformă necredința în credință!

Timorați încă de ultimele evenimente la care au luat parte – de Patimile, Crucificarea și Moartea Învățătorului lor –, la o săptămână după Înviere, ucenicii s-au adunat în aceeași odaie în care Mântuitorul luase cu ei Cina cea de Taină. Nu veniseră aici doar pentru a-și reaminti momentele prin care au trecut, ci și pentru…

Sfântul Apostol Matei – vameșul evanghelist

,,Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: Vino după Mine. Și sculându-se, a mers după El.” (Matei 9, 9) Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost unul din cei doisprezece Apostoli ai Domnului. Înainte de a fi chemat de Mântuitorul să-I fie…

Învățăm împreună Limba Ivrit

Programul de cercetare BIBLIA al Facultății de Teologie din Iași propune studenților, masteranzilor și doctoranzilor o nouă activitate extracurriculară pentru anul universitar 2017-2018. Este vorba despre un curs de învățare a Limbii ivrit – Limba ebraică contemporană. Prin acest proiect ne propunem învățarea și exersarea noțiunilor de bază de vocabular și gramatică ale limbii ivrit,…

Învățăm Limba ebraică aplicată pe textul Vechiului Testament

Mâine,15 noiembrie 2017, va începe cursul de limbă ebraică aplicată pe text biblic, la care sunt invitați toți studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății noastre de Teologie din Iași. Întâlnirile sa vor desfășura o dată la două săptămâni și vor avea ca obiectiv cunoașterea alfabetului ebraic, a morfologiei și sintaxei ebraice biblice, precum și a vocabularului…